עברית

Lot 6:

Letter of Blessings for Passover Handwritten Entirely by Rabbi Moshe of Stolin

Start price: $700

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Letter of blessings for Passover handwritten entirely by Rabbi Moshe of Stolin, the youngest son of the holy Rav Rabbi Yisroel of Karlin, the Frankfurter, in support of the yeshiva students and with warm blessings for Passover. Not dated. 1930s. 


In the letter that was sent to Rabbi Aharon Bruk, one of the leaders of Va’ad Hayeshivos, the Rebbe asks the Va’ad to send him an additional sum for the Stolin Yeshiva, which he headed, since the year was a leap year. 

He asks to be sent 100 additional Zehuvim until Chol Hamo’ed Pesach. 

Later in the letter, the holy Rav Rabbi Moshe of Stolin blesses: ותחוגו את חג המצות בכשרות בשמחה ודיצה וכשם שזכה לנו הש"י נסים ונפלאות בצאתנו ממצרים כן יזכה לנו עתה ויגאלנו מצרה לרווחה, לאור גדול בביאת גואל צדק בב"א (a happy and kosher Passover and as Hashem Yisborach showed as miracles when we left Egypt, so He will show us now and save us all) The holy Rav Rabbi Moshe of Stolin
[1889-1942] the fourth son of the renowned holy Rav Rabbi Yisroel of Karlin [also known as ‘Der Frankfurter’ or the ‘Yanuka’]. Served as Admor in Stolin after the passing of his holy father and there established a large yeshiva. Many admired him and sought his advice. Was renowned for his vast knowledge of the secrets of the Torah, as well as of secular fields of knowledge. Perished in the Holocaust.

[1] leaf, folded. Handwritten and signed by him. A tear along the fold line of the additional blank leaf. Filing perforations. Stamp of the holy Rav. Very good condition. 

Measurement: 12 x 19.5 CM

Measurement: 12 x 19.5 CM