English

פריט 10:

שו"ת הב"ח. פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת הב"ח. פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה, נדיר.


שאלות ותשובות שחיבר הרב הגאון רבי יואל סירקיש מחבר בית חדש. דפוס יהאן וואושט, פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה ונדירה.

[6], קו, [2] דף. עם הסכמות רבי יוסף שמואל אב"ד פרנקפורט ורבי יעקב ששפורטש אב"ד קהילת הספרדים באמשטרדם. עם חתימות בעלים בדף השער.

כריכה פשוטה מחודשת, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.

מידות: 30 CM