English

פריט 13:

נחלת ראובן, פירוש על ההפטרות, מאת רבי ראובן הלוי סג"ל. פרנקפורט דמיין, תק"ל [1770]. מהדורה...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נחלת ראובן, פירוש על ההפטרות, מאת רבי ראובן הלוי סג"ל. פרנקפורט דמיין, תק"ל [1770]. מהדורה ראשונה.


ספר נחלת ראובן, א-ב, פירוש על הפטרות כל השנה וביאור על דקדוקי פירוש רש"י על ההפטרות, מאת רבי ראובן הלוי סג"ל. דפוס יהאן ביירהאפר, פרנקפורט דמיין, תק"ל [1770]. מהדורה ראשונה.

[8], ג-נד, [2]; [סג]-סו דף. עם שער חלקי לחלק ב. דפים סז-עא חסרים. עם חותמות בית המדרש של חסידי רבי יעקב שמשון מקאסוב בעיר הקודש צפת ובהם ציור ציון רשב"י ובנו, ועם רישומי בעלות של בית המדרש הנ"ל.

הרקע להקמת כולל קאסוב בצפת: הרה"ק רבי חיים בעל ה'תורת חיים' מקאסוב עמד בראש "כולל עסטרייך" באה"ק, שתמך באברכים עולים יוצאי גליציה, בוקובינה, מאמרמרוש והונגריה. לאחר פטירתו בשנת תרי"ד (1854) מילאו את מקומו בנו הרה"ק רבי יעקב שמשון מקאסוב, ובנו הרה"ק רבי מנחם מנדל ה"צמח צדק" מוויז'ניץ, נחלק הכולל ובראש "כולל קאסוב" עמד הרה"ק רבי יעקב שמשון.

ללא כריכה, עותק חסר – ללא [5] דפים אחרונים, הדף אחרון בעותק שלפנינו מנותק, קרעים פגמים והדבקות בדפים בודדים, מצב בינוני.