English

פריט 14:

שו"ת כנסת יחזקאל מאת רבי יחזקאל קצנלבויגן אב"ד אלטונא – אלטונא, תצ"ב – מהדורה ראשונה...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת כנסת יחזקאל מאת רבי יחזקאל קצנלבויגן אב"ד אלטונא – אלטונא, תצ"ב – מהדורה ראשונה – חתימות והגהות

בדף השער חתימות ורישומים: "גם בזה חנני אלקי' הק' יוסף מ"צ"; "קניתי על אקצאן [?] של המנוח הנ"ל/הנז' [?] יו' א' י' אדר שני תקל"ה… "; חותמות: "ברוך ב"מ צבי סגל משאקי".

בדף מאחורי השער: "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני הק' אליעזר ליפמן משערים [?] מגאלדבערג… "

בדפי הספר ישנם שלש הגהות משני כותבים.

קל דף. 34 ס"מ. מצב כללי טוב. קרעים בדף השער. כתמים. בלאי בחלק מהדפים. כריכת עץ מקורית מחופה בעור – פגומה.