English

פריט 149:

מחזור לשליח ציבור לשלש רגלים, זיטאמיר תרי"א. עותק שלם !

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מחזור קרבן אהרן, חלק ב' לשלש רגלים, דפוס הצדיקים שפירא בזיטאמיר תרי"א


מחזור לשלש רגלים, חלק ב', עם ביאור קרבן אהרן הכולל מטה לוי ובית לוי, בדפוס האחים רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תרי"א – 1851.

בדף הפורזאץ רישום בעלות של יהודי נגיד 'שייך להנגיד ר' זלמן…'. דף השער באותיות אדומות.

[1] ג-קסד, דף. כתמי זמן רבים. סימני פטריה בשוליים. נקבי עש. כריכה מקורית פגועה. בלאי. מצב בינוני – טוב.

מידות: 27 CM