English

פריט 30:

משאת בנימן, שאלות ותשובות מאת רבי בנימין אהרן. קראקא, שצ"ג [1633]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

משאת בנימן, שאלות ותשובות מאת רבי בנימין אהרן. קראקא, שצ"ג [1633]. מהדורה ראשונה. נדיר.


משאת בנימין, שו"ת וחידושים מאת רבי בנימין אהרן [סלניק]. דפוס מנחם נחום מייזלש, קראקא, שצ"ג [1633]. מהדורה ראשונה ונדירה.

[6], קסח, [1] דף.

רבי בנימין אהרן ב"ר אברהם סולניק (רצ"ה- כ"ג אב שע"ט, 1535 לערך – 1619) תלמידם של הרמ"א, המהרש"ל, הרב שלמה מלובלין והמהר"ם מלובלין. לימד תורה בקראקא, היגר לשלזיה ושימש שם כרב מדינה. חזר לפולין וכיהן כרב ואב"ד קהילת פודהייץ. כיהן כרב בוועד ארבע ארצות וראש הוועד ומחבר הספר משאת בנימין. נודע כפוסק מפורסם וענה לשאלות שנשלחו אליו מכל תפוצות ישראל. חיבר מספר ספרים ובהם ספרו הנודע שו"ת "משאת בנימין" שלפנינו.

כריכת עור מחודשת, כתמים, חורי עש, פגמים שיקום והדבקות בדף השער, הדבקה בדף אחרון, מצב בינוני-טוב.

מידות: 17 CM