English

פריט 33:

טוב טעם, מאת הרב אליהו האשכנזי. בזל, רצ"ט 1539. נדיר.

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טוב טעם, מאת הרב אליהו האשכנזי. בזל, רצ"ט 1539. נדיר.


ספר טוב טעם, ביאור דיני הטעמים ומשפטם, מאת הרב אליהו האשכנזי המדקדק ב"ר אשר הלוי. דפוס Henricus Petri, באזיל, רצ"ט [1539]. מהדורה שניה ונדירה.

[52] דף, 14 ס"מ. הספר הודפס ב-[7] קונטרסים פ-ת (כשבכל אחד מהם 8 דפים) וקונטרס ך (ובו 5 דפים) ודף נוסף מאוייר בסוף הספר. בעותק שלפנינו חסרים [2] דפים בקונטרס פ'. לספר מצורפים צילומי שני הדפים החסרים.
בסוף הספר קולפון עברי שהועתק מהמהדורת וינציה רצ"ח וקולפון לטיני עם שם המדפיס בלטינית.
במקור הודפס הספר שלפנינו יחד עם הספר 'מסורת המסורת' ועם תקצירים של שני החיבורים בלטינית. העותק שלפנינו נמצא רק הספר 'טוב טעם'. 

עם חתימות בעלים בפנים הכריכה ובדף הבית, ובהם חתימה בלועזית של הרב שלמה אמבוביץ, ועם רישום הערה בכתב יד בלועזית בשני עמודים בפנים הספר. עם חותמת דוד מונטינוס מאמשטרדם וחותמת ביטול שייכות הספר לבית המדרש הספרדי באמשטרדם.
עם חותמת ובה מגן דוד ומנורה והכיתוב "חזק ואמץ פרענץ" – ככל הנראה חותמת של תנועת הנוער השומר הצעיר בצרפת, שנוסדה בגליציה בשנת 1913 והחלה לפעול בצרפת בשנת 1930.

דוד מונטזינוס (David Montezinos) (1828-1916) – מלומד וביבליוגרף באמשטרדם, בנו של הרב רפאל מונטזינוס, רב הקהילה הפורטוגזית באמשטרדם בשנים 1852-1866. דוד מונה בשנת 1866 לספרן בית המדרש "עץ חיים" באמשטרדם והרחיב את הספרייה. בשנת 1889 הוא תרם לספרייה את האוסף הפרטי הגדול והחשוב שלו, והספרייה הפכה בכך לאחת הספריות היהודיות הגדולות והחשובות ביותר. כאות הוכרה על פועלו שונה שם הספרייה ל"ספריית עץ חיים מונטזינוס". בימי מלחמת העולם השנייה גנבו הנאצים את הספרים והעבירו אותם לגרמניה. בתום המלחמה הוחזרה הספרייה לאמשטרדם, למעט ספרים וכתבי יד יקרים במיוחד שלא נמצאו.

כריכת עור, כריכה קדמית מפורקת, גב כריכה פגום, [2] דפים חסרים, כתמים, קרעים קצרים וקפלים בפינות דפים בודדים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 14 CM