English

פריט 34:

Dictionarium Hebraeum, מילון עברי עם תרגום לועזי. באזל, 1564. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

Dictionarium Hebraeum, מילון עברי עם תרגום לועזי. באזל, 1564. מהדורה שניה. נדיר.


Dictionarium Hebraeum, מילון עברי תנ"כי עם תרגום לועזי מאת Johannes Foerster. דפוס H. Frobenium et N.
Episcopium, באזל, 1564 [שכ"ד]. מהדורה שניה ונדירה.

[21], 912, [44] דף, 33 ס"מ. לטינית – שפתם של המשכילים האירופאיים באותה תקופה. בדף השער סמל המדפיס. בפנים הכריכה הקדמית והאחורית – שלט אצולה מוזהב של משפחת פאבה דה ונדאובר (Pavée de Vendeuvre) הצרפתית, ובו איור של שריון אביר, מגן עם טווסים וכיתוב בלטינית של המשפט "התקווה תמשיך לבעור".

כריכת עור עתיקה על גבי עץ עם שני סוגרי מתכת, כתמים, מצב טוב-טוב מאוד.