English

פריט 39:

העתק בכתב יד, קובץ פיוטים מאת פייטני צפון אפריקה, ובהם רבי יעקב אבוחצירא. [צפון אפריקה,...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

העתק בכתב יד, קובץ פיוטים מאת פייטני צפון אפריקה, ובהם רבי יעקב אבוחצירא. [צפון אפריקה, המאה ה-19].

פיוטים מאת רבני צפון אפריקה, תיקון חצות וקצת איוב, בכתב ידו של יוסף ב"ר משה ן' מלכה. [צפון אפריקה, המאה ה-19].

[15] דף, עברית וערבית. ההתחלה חסרה. בקולפון חתימת רבי יוסף ב"ר משה ן' מלכה. בין הפיוטים נמצאים:

– אביעה שירה לאלקים,  

– צהלי זמרי פצחי, מאת רבי יעקב אבי חצירא.

– יונה תמה שובי לכרמי, מאת רבי יעקב אבי חצירא.

– דודים ריעים התקדשו, מאת רבי יעקב אבי חצירא.

– אזכור בפי ימי חורפי, מאת רבי יהודה בן יעיש בן שושן.

– אנא ה' הושיעני, מאת רבי יהודה בן יעיש בן שושן.

– אזמר לך בנעים, מאת רבי יעקב

– איחד את שמך אלקי.

– מה גדלו מעשיך ה'.

– אני אשירה ושיר אחבירה – מימון חזק.

– אל שוכן בגבורה.

– אדיר קבץ עמך מיד בני קטורה – מרדכי חזק.

– אביע חוסן – מרדכי חזק

– אל הטוב האיר לנו, מאת רבי יעקב אבי חצירא.

– אשיר בשירה לתורה הדורה.

– ידידי רפא למחלי, יצחק.

בלאי בכריכה, חורי עש, כתמים, פגמים בפינות חלק מהדפים ואחד הדפים אם פגם בחלקו התחתון עם פגיעה בטקסט.