English

פריט 42:

ספר צפנת פענח על הרמב"ם, עותקו האישי של הגאון האדיר המחבר 'הרוגוצ'ובער' עם הגהות בעצם כתב יד קדשו.

מחיר פתיחה: $4,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר צפנת פענח על הרמב"ם מגאון הדור רבי יוסף ראזין מראגיטשאוו, דווינסק, עם ששה הגהות בעצם כתב יד קדשו של המחבר. לא נדפסו!

צפנת פענח, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב תרס"ח, דפוס שלמה בלכאטאווסקי.

ההגהות הם, בדף י"ד ע"א, בדף כ' ע"א, בדף מ"ו ע"ב, בדף נ"ו ע"א, בדף נ"ט ע"א, בדף ס"ו ע"א. חלק מההגהות ארוכות וחשובות. ההגהות לא נדפסו מעולם!

ברוב ההגהות הוא מוסיף על דבריו בגוף הספר. בהגהה אחת מעין מחלוקת על דבריו כשכותב/

הגאון האדיר המופלא רבי יוסף ראזין מדווינסק – הנקרא בפי כל 'הראגאצובער'. [תרי"ח-תרצ"ו] הוכר בדורו ובדורות הבאים כאחד הגאונים המופלאים שקמו לעם ישראל. רבים היו משגרים אליו את שאלותיהם והוא היה משיב בצרה ב'עיין' ומשם היו מראי מקומות מופלאים וגאוניים בכל מרחבי ים התלמוד. היה פוסק הלכה מובהק ודרך לימודו הייתה בשיטת הרמב"ם בעיקר. רב חסידי חב"ד קאפוסט בדווינסק.

סז דף. מעט כתמי זמן. דפים כהים. כריכה מקורית. מצב טוב.