English

פריט 46:

ספר ליקוטי אמרים תניא – זולקווא, אחר תקס"ה – מהדורה רביעית שנדפסה בחיי המחבר רבינו...

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר ליקוטי אמרים תניא – זולקווא, אחר תקס"ה – מהדורה רביעית שנדפסה בחיי המחבר רבינו בעל התניא


ספר התניא נדפס לראשונה בסלאוויטא תקנ"ז על ידי המחבר. אך מכיוון וספריו לא הגיעו למדינות שמחוץ לרוסיה הלבנה, נדפס ספרו בחייו בזולקווא מספר פעמים, ויתכן שאף ללא ידיעתו.

בסוף הספר נדפס "אגרת התשובה" מהדורא קמא (במהדורתינו זה נקרא "תניא חלק שלישי לבאר עניני תשובה בקצרה") כפי שנדפס במהדורת זולקווא תקנ"ט.

על מהדורה זו ראה בספרו של הרב יהושע מונדשיין "תורת חב"ד – ספר התניא – ביבליוגרפיה", עמ' 46-47.
[1], ב-נח, [1] דף. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.