English

פריט 5:

תהלים - אות הברית מאת רבי רפאל פנחס יהושע די שיגורה. איזמיר, תרכ"ו [1866]. מהדורה...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תהלים – אות הברית מאת רבי רפאל פנחס יהושע די שיגורה. איזמיר, תרכ"ו [1866]. מהדורה ראשונה.

ספר אות הברית על ספר תהלים [עם הפנים], מאת רבי רפאל פנחס יהושע די שיגורה, הפרד"ס, עם קונטרס אמר כהן מאת רבי מרדכי הכהן בכור. דפוס יצחק שמואל די שיגורה וחבריו, איזמיר, תרכ"ו [1866]. מהדורה ראשונה.

[12], קעב, כא דף. בתחילת הספר מעלות ודינים לקריאת תהלים ותפילה על חולה מאת רבינו חיד"א והקדמת בני הרב המחבר,

כריכה מחודשת עם אותיות מוזהבות ובלאי קל, כתמים, מצב טוב.

מידות: 19 CM