English

פריט 66:

קול קורא מגדולי פוסקי הדור האחרון לפדיון שבויים ליהודי איראן

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קול קורא להצלת 13 יהודים בטהרן, איראן, בחתימת פוסקי הדור מרנן הגר"ש ואזנר, הגר"נ קרליץ, הגראי"ל שטיינמן, הגרמי"ל ליפקוביץ והגר"ח קניבסקי. תשנ"ט.


בכרוז, שנכתב בכתב יד סופר, מאריכים גדולי הפוסקים בחשיבות הצלת ופדיון שבויים של יהודי איראן אשר בעלילה באו על 13 מהם והושמו בבית האסורים. אחר עלות המשטר השיעי הקיצוני לשלטון באיראן בשנת תשל"ט, התקיים חשש כבד בכל יהדות העולם על רדיפות היהודים באיראן, אבל במציאות רק מפעם לפעם היו מעט רדיפות ממוסדות. אחת הפעמים הזכורות, היו עלילה וחשד לריגול כנגד 13 יהודים באותה שנה. בעקבות פרשה זו, קראו גדולי הדור להתפלל ולהרבות בעתירה ובמעשים טובים למענם.

[1] דף. כתב יד. חתימות ידם הטהורה של מרנן הגר"ש ואזנר, הגר"נ קרליץ, הגראי"ל שטינמן הגרמי"ל ליפקוביץ, הגר"ח קניבסקי. מצב טוב מאוד. 

מידות: 21 x 30 CM

מידות: 21 x 30 CM