English

פריט 68:

כתב-יד, כרך חידושים וביאורים על אגדות חז"ל במסכת שבת – שנות הת"ק - כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, כרך חידושים וביאורים על אגדות חז"ל במסכת שבת – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית


הכרך שלפנינו הוא חיבור על אגדות חז"ל שבמסכת שבת. הביאורים הם על פי דרוש רמז וסוד, ועל פי דרכי עבודת ה'. בכמה מקומות כותב המחבר בחשיבות הלימוד והעיון בתורת הנסתר.

החיבור על האגדות שבמסכת שבת מסתיים בדף לז. לאחר מכן כתובים 14 עמודים נוספים בכתיבה שונה מאת כותב אחר, בהם: ליקוטי תהלים, ליקוטי ישעיהו וביאורים על תפילת "אבינו מלכנו".

כפי הנראה מאיכות הנייר וצורת האותיות החיבור נכתב ב(שלהי) שנות הת"ק (או בתחילת שנות הת"ר).

ב-מח דף (מהם 87 עמודים כתובים). 33 ס"מ. מצב טוב. סימני עש בשוליים הפנימיים. כתמים. כריכה חדשה.