English

פריט 69:

ספר אבן העזר הוא ספר ראב"ן, לאחד מגדולי הראשונים רבי אליעזר בן נתן ממגנצא. יצא...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אבן העזר הוא ספר ראב"ן, לאחד מגדולי הראשונים רבי אליעזר בן נתן ממגנצא. יצא לאור בידי הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא, עם הקדשה בכתב יד קדשו ובחתימת 'המחבר'.


ספר חיבור מאחד מגדולי הראשונים רבינו הגדול אליעזר בן רבי נתן נ"ע ממגנצא ראש ישיבות ארץ אשכנז בדורם של הרשב"א ורבינו תם זי"ע, יצא לאור עם הביאור אבן שלמה, ערוך ומסודר היטב 'בחמלת ה' עלי שלמה זלמן עהרעהרייך המחבר שו"ת לחם שלמה והמו"ל שו"ת קול אריה ובעל הגהות שם, אב"ד דפק"ק שאמלויא יע"א. שאמלויא שנת תרפ"ו.
הקדשת מרן המחבר הגה"ק משאמלוי בעצם כתב יד קדשו 'ב"ה העשרה מארק קבלתי ויקבל בזה מע"כ כרך הב' וימחול לכרכם יחד הדו"ש באהבה ומצפה טובתו, המחבר'.

דער הייליגער צדיק און גאון דער שאמלויער רוב' הגאון האדיר רבי שלמה זלמן עהרענרייך [תרכ"ג – תש"ד] מגדולי הפוסקים. בקיא עצום בחדרי תורה, וכן בחכמת הנסתר. צדיק נשגב לדורו. שפתיו דובבות בקבר ורבים רואים ישועות ורפואות בזכותו. גדל ונתחנך מספר שנים בבית סבו הגדול הגה"ק ה'קול אריה'. לאחר חתונתו התגורר בליסקא ווסירב לכהן במשרה רבנית והתפרנס בדוחק ממסחר. לאחר מספר שנים של רבנות בעיר טשאבע, נתמנה לכהן כרבה של עיר ואם בישראל שאמלוי. הנהיג את העדה בעוז ותעצומות, תיקן תקנות בעניינים שונים תוך שהוא עומד בפרץ, הקים ישיבה ותלמוד תורה. השאיר אחריו ברכה בספריו הרבים: לחם ושלמה, בית שלמה, אם לבינה ועוד רבים.

שכח דף. (חסר דף אחרון) 32 ס"מ. כתמים מועטים. כריכה מקורית חצי עור. מצב טוב מאוד.