English

פריט 8:

לבוש התכלת [ולבוש החור], מאת הגאון רבי מרדכי יפה, עם אליהו זוטא מאת רבי בנימין...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לבוש התכלת [ולבוש החור], מאת הגאון רבי מרדכי יפה, עם אליהו זוטא מאת רבי בנימין וואלף ב"ר שמעון. פראג, תס"א [1701]. מהדורה שניה. נדיר.

ספר לבוש התכלת [והחור], הלבוש הראשון [והשני] מעשה לבושים, ומנהגים, מאת הגאון רבי מרדכי יפה, עם ספר אליה זוטא מאת הגאון רבי בנימין וואלף ב"ר שמעון [שפירא] אב"ד ר"מ פראג. דפוס נכדי משה כ"ץ מחוקק, פראג, תס"א [1701]. מהדורה שנייה ונדירה.

[2], קח דף; קט-שלו [צ"ל שכו] דף. ספירת דפים משובשת. ע"פ מהדורת פראג תמ"ט. חסר דף שער לחלק לבוש החור והדף הסמוך לו. חתימות בעלים בדף השער.

כריכה חדשה, שיקום פגמים בדף השער ובמספר דפים בתחילת הכרך ובסופו, כתמים, חסרים [2] דפים בראש חלק לבוש החור, מצב בינוני-טוב.

מידות: 19 CM