English

פריט 87:

דיוקן מקורי של רבן של ישראל רבי עקיבא איגר בשנה שאחר הסתלקותו, מיקרוגרפיה של מזמורי...

מחיר פתיחה: $12,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דיוקן מקורי של רבן של ישראל רבי עקיבא איגר בשנה שאחר הסתלקותו, מיקרוגרפיה של מזמורי ופרקי תהלים בעבודת יד אמנותית. פרוישטאט [פרוסיה], תקצ"ט [1839]. נדיר.  הראשון שנעשה אחר פטירתו!


הדיוקן המקורי של רבי עקיבא איגר, הראשון שנעשה אחר פטירתו. תצלומו הובא בספרים שונים במהלך הדורות. 
"תואר פני הגאון הגדול אב"ד דק"ק פוזען והמדינה מהו' עקיבא אייגער זצ"ל, נעשה ונגמר על ידי הבחור יוסף בר"ל כ"ץ מפרוישטאדט בשנת תקצ"ט לפרט קטן [1839]".

בשנת תקצ"ח נאסף אל עמיו רבן של ישראל וגאון הדורות רבינו עקיבא איגר אב"ד פוזען [פוזנא]. בשנה שאחריו, עמל וטרח הבחור יוסף בר"ל כ"ץ מפרוישטאדט וכתב בכתיבה אמנותית -מיקרגראפית זעירה, פרקים מפרקי מזמורי ספר תהלים, וכך הביא ציור תואר פני קדשו של אביר הרועים וגאון ישראל וקדושו. 
תצלום ציור זה הובא בספרים רבים וכן נכתב אודותיו באריכות בספר 'מאורן של ישראל' על הגאון רע"א (ניו יורק תש"נ, ברוקלין תשע"א, ומהדורות נוספות) ושם נדון בהרחבה מספר פרקי התהלים שמהם נעשה ובהם נכתב וצויר באמנות. 


[1] דף, ממוסגר, דיוקן רבי עקיבא איגר מצויר באמצעות מיקרוגפיה של פסוקים מספר תהלים. בתחתית הדף ציור מצבה ועליה מצוין תאריך פטירתו של רבי עקיבא איגר: "נאסף אל עמיו י"ג תשרי ש' תקצ"ח [1837]".

פגמים קלים במסגרת העץ, כתמים ונזקי לחות, מצב טוב.

מידות: 32 x 41 CM

מידות: 32 x 41 CM

מידות עם מסגרת: 67 x 58 CM