English

פריט 1:

ספר עבודת הקודש, מאת הגאון חיד"א, עם ספרו לדוד אמת. נדפס על מכבש הדפוס משאת...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר: $200 - $300

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר עבודת הקודש, מאת הגאון חיד"א, עם ספרו לדוד אמת. נדפס על מכבש הדפוס משאת משה ויהודית. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ז [1847]. נדיר.


 [4], קיא, [1], קיד-קסה, [1] דף, 15 ס"מ. דפים קסו-קסז חסרים. דף שער נוסף לספר לדוד אמת. רישומי בעלות בכתב יד ספרדי "הצעיר רפאל שם טוב ברכה".

המדפיס, ר' ישראל ב"ק, עלה מהעיר ברדיצב (אוקראינה) לצפת בשנת 1832 והקים בית דפוס עברי, שסייע בפרנסת עשרות משפחות. כעבור שנתיים נחרב בית הדפוס במרד הפלאחים. בית הדפוס שוקם וחזר לפעול עד לרעידת האדמה הגדולה בשנת 1837 שהחריבה את רוב העיר ואת בית הדפוס. בעקבות כך עבר ר' ישראל ב"ק לירושלים והקים בה, בשנת תר"א, את בית הדפוס העברי הראשון בעיר, בעזרתו של סר משה מונטיפיורי, שתרם את מכבש הדפוס שכונה "משאת משה ויהודית".

כריכת חצי עור, כתמים, מעט חורי עש, פגם בפינת דף השער ללא פגיעה בטקסט, [2] דפים חסרים, מצב בינוני-טוב.