English

פריט 12:

ראשון לציון, ביאור שיטות על שבעה מסכתות ועל דיני יורה דעה, מאת רבי חיים בן...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ראשון לציון, ביאור שיטות על שבעה מסכתות ועל דיני יורה דעה, מאת רבי חיים בן עטר בעל "אור החיים" הקדוש. עם כללי ספק ספיקא, פירוש חמש מגילות, נביאים ומשלי. דפוס לעווי ושותפיו, ירושלים, תרע"ה [1915].


ב, קלח דף, 33 ס"מ. עם הסכמות רבני ירושלים ספרדים ואשכנזים.

כריכה פשוטה, פגמים בפינות דפים ראשונים, מעט קרעים קצרים והדבקות, מצב טוב.