English

פריט 14:

ספר אהל יוסף, א, דרושים וחידושים על התורה מאת רבי יוסף בן הרוש. דפוס יעקב...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אהל יוסף, א, דרושים וחידושים על התורה מאת רבי יוסף בן הרוש. דפוס יעקב גיג, [סוסה] תונס, תרפ"ז [1927]. מהדורה יחידה.


רנו; יב עמ', 20 ס"מ. בסופו "וילקט יוסף". עם חותמת המחבר לצד הקדשה ממנו. עם הסכמות גדולי חכמי מרוקו, ועם רשימת הנדיבים שתמכו בהוצאת הספר ובהם הבבא סאלי והבבא חאקי.

רבי יוסף ב"ר יחיא בן הרוש (נפטר בשנת תש"ז 1947) – תלמיד אביו מו"צ ודיין בכפר פרקלא שבמרוקו ותלמידם של דודיו. מחבר ספר דרשות ופיוטים "גביע יוסף" וספר "אהל יוסף" על התורה. בהקדמת הספר מזכיר את נס הצלתו בשנת תרפ"א, לאחר שנתפס על ידי שבטים ברברים שמרדו בצרפתים וביקשו להוציא אותו להורג בשריפה.

כריכה פשוטה ומנותקת, כתמים, קרע לרוחב אחד הדפים, מצב בינוני.