English

פריט 15:

ספר האגודה על סדר נזיקין, מאת רבי אלכסנדר זוסלין הכהן, עם הגהות רבי יוסף חיים...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר האגודה על סדר נזיקין, מאת רבי אלכסנדר זוסלין הכהן, עם הגהות רבי יוסף חיים זוננפלד. הוצאת משה שמואל שעהנבוים, ירושלים, תרנ"ט [1899]. נדיר.


[1], נא דף, 31 ס"מ.

ללא כריכה, כתמים, מצב בינוני-טוב.