English

פריט 16:

חנוכת הבית לדוד, על חנוכה, מאת רבי שלמה תווינה. כלכלתה, תרמ"ה [1885]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חנוכת הבית לדוד, על חנוכה, מאת רבי שלמה תווינה. כלכלתה, תרמ"ה [1885]. מהדורה ראשונה. נדיר.


ספר חנוכת הבית לדוד, על ענייני חנוכה, מאת רבי שלמה ב"ר עאבד תווינה. דפוס אליהו משה דוויך הכהן, כלכלתה, תרמ"ה [1885]. מהדורה ראשונה ונדירה.

[2], V, [1], 223, [1] עמו', 15 ס"מ. עם רישום וחתימת בעלים.

כריכה מחודשת, כתמים קלים, מצב טוב.