English

פריט 18:

"א מתנה פון ירושלים", חוברת הסברה ביידיש על ישיבת 'תורת חיים' בירושלים, מאת אבא צבי...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

"א מתנה פון ירושלים", חוברת הסברה ביידיש על ישיבת 'תורת חיים' בירושלים, מאת אבא צבי ברזין. ירושלים, תרצ"ג [1933].


'א מתנה פון ירושלים', חוברת פרסומית תעמולתית של ישיבת 'תורת חיים הכללית' בבעיר העתיקה בירושלים. החוברת כתובה יידיש ומיועדת לתורמים מחו"ל. החוברת כוללת סיקור היסטורי מקיף ומעניין על פעילות הישיבה, עם תמונות. מאת הסופר והעיתונאי אבא צבי ברזין (1898-1968). דפוס ארץ ישראל, ירושלים, תרצ"ג [1933].

32 עמ', 34 ס"מ. עם תמונות בניין הישיבה, נזקי הפוגרום בישיבה, תמונות הרבנים והתלמדים, תמונות רבי חיים מבריסק, ועוד. בסוף החוברת מכתבי תמיכה בישיבה מאת גדולי הדור. הדפסה מיוחדת לתושבי חו"ל. במעטפת אחורית מובאות כתובות בירושלים, בניו יורק ובבריסק בהם ניתן להזמין את החוברת.

ישיבת "תורת חיים", ישיבה גדולה וחשובה שפעלה בעיר העתיקה בירושלים. הישיבה נוסדה בשנת תרמ"ו (1886) על ידי האחים רבי יצחק ורבי יוסף אליהו וינוגרד ועל ידי גיסם, רבי זרח אפשטיין. בין מאות תלמידי הישיבה נמנו גם רבנים, דיינים וראשי ישיבות חשובים. במאורעות תר"פ בזזו פורעים ערבים את הישיבה והעלו אותה באש. הישיבה הותקפה שוב בשנת תרפ"א ובפרעות תרפ"ט, ונאלצה לעזוב את מקומה בעיר העתיקה בתקופת המרד הערבי הגדול.

כריכת מעטפת עם קרע קצר בשולי המעטפת האחורית, כתמים, סימני קיפול בפינות הדפים, מצב טוב.