English

פריט 19:

כתונת יוסף, א, מאת רבי יוסף ברדוגו מהעיר מקנס. טבריה, תרפ"ב [1922]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתונת יוסף, א, מאת רבי יוסף ברדוגו מהעיר מקנס. טבריה, תרפ"ב [1922]. מהדורה ראשונה.


ספר כתונת יוסף, א, שורש א-ב, מאת רבי יוסף ברדוגו, רב ומו"צ במקנסא. דפוס "הגליל", צפת-טבריה, תרפ"ב [1922]. עם הסכמות חשובות.

[4], [ב]-מו דף, 30 ס"מ. עם הסכמת רבי חיים משה אלישר הראשון לציון וראש הרבנים לעדת הספרדים בירושלים, הראי"ה קוק הרב הראשי לקהילת אשכנזים בירושלים וגדולי רבני טבריה. דף שער בכריכת המעטפת ודף שער נוסף בדיו ירוק.

כריכה פשוטה, חורי עש, מצב בינוני.