English

פריט 21:

אוצרות חיים, מאת רבי חיים ויטל, מוהרח"ו, אר קיבל מפי רבו האר"י. דפוס ציון וזאן,...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר: $60 - $80

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אוצרות חיים, מאת רבי חיים ויטל, מוהרח"ו, אר קיבל מפי רבו האר"י. דפוס ציון וזאן, תונס, [תרע"ג 1913]. נדיר.


[1], מו, [1] דף, 26 ס"מ.

כריכה פשוטה, כתמים, מצב בינוני.