English

פריט 22:

מחנה ד"ן. חדושים ודרשות מאת רבי דוד נחמייאש. ירושלם, תרפ"ז [1927], עם הקדשת המחבר. מהדורה...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מחנה ד"ן. חדושים ודרשות מאת רבי דוד נחמייאש. ירושלם, תרפ"ז [1927], עם הקדשת המחבר. מהדורה יחידה


ספר מחנה ד"ן, הספדים ודרשות, חידושים על התורה, על תלמוד בבלי, הרמב"ם והטור, חידושי אבי המחבר, ועוד, מאת רבי דוד ב"ר אברהם נחמייאש.

[1], קסט דף. 32 ס"מ. בפנים הכריכה הקדשה מודפסת מאת המחבר עם פרטי מקבל הספר, רבי שלמה בירדוגו מירושלים, בכתב יד.

* לפריט זה מצורפים שני מסמכים שהיו בידי הנמען: "התראה על מקור מחלה" ואישור על משלוח מברק. ירושלים, תרפ"ח 1928.

רבי דוד ב"ר אברהם נחמיאש (תקצ"ג-תרצ"ב, 1833-1932) – עלה בילדותו ממרוקו לירושלים והיה תלמידו של רבי דוד בן שמעון, הצוף דב"ש. רבי דוד נחמיאש כיהן כאב בית הדין וכרב העיר טנטא שבמצרים במשך ארבעים שנה. מחבר הספר 'מחנה ד"ן'. בערוב ימיו חזר לירושלים, שם נפטר בשיבה מופלגת.

כריכה פשוטה, כתמים מחומר דביק הגורם לקרעים ולהדבקות בין דפים רבים, במספר דפים הקרע לרוחב הדף כולו, מצב בינוני.