English

פריט 25:

קריאי מועד, תיקונים לשביעי של פסח, ליל שבועות, הושענא רבה וז' באדר. דפוס שלמה בילפורטי...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קריאי מועד, תיקונים לשביעי של פסח, ליל שבועות, הושענא רבה וז' באדר. דפוס שלמה בילפורטי וחבירו, ליוורנו, תרס"ב [1902]. נדיר.

רלה דף, 17 ס"מ.

כריכת חצי עור, כתמים, מצב טוב.