English

פריט 26:

יוסף אברהם, [א], מאת רבי יוסף שאלתיאל. שאלוניקי, תרי"ב [1852].

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

יוסף אברהם, [א], מאת רבי יוסף שאלתיאל. שאלוניקי, תרי"ב [1852].


ספר יוסף אברהם, דרשות על התורה ומועדים, א: בראשית, מאת רבי יוסף ב"ר אברהם שאלתיאל. דפוס יצחק ג'אחון, שאלוניקי, תרי"ב [1852].

[1], קו דף, 19 ס"מ. חתימת בעלים בדף השער "חיים הלוי ס"ט".

רבי יוסף ב"ר אברהם שאלתיאל (נפטר בשנת תרכ"ג 1863) – תלמיד רבי יהושע הכהן פרחיה. כיהן בשלוניקי כדיין, דרשן, וחזן בשאלוניקי. מחבר ספר הדרשות "יוסף אברהם" על התורה, שיצא לאור בחייו.

כריכת חצי עור, כתמים, מצב טוב.