English

פריט 30:

כתונת יוסף, ב, מאת רבי יעקב חי בירדוגו. דפוס יהודה ראזון, קזבלנקה, תרצ"ה [1935]. מהדורה...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתונת יוסף, ב, מאת רבי יעקב חי בירדוגו. דפוס יהודה ראזון, קזבלנקה, תרצ"ה [1935]. מהדורה יחידה.


[11], עה דף, 33 ס"מ. דף השער הודפס בשילוב דיו ירוק. עם הקדשה מודפסת מאת המחבר בשילוב פרטי מקבל הספר בכתב יד. חותמת "Samuel P. Mandelcorn" וחתימת בעלים של רבי אליעזר ליימזידער – שו"ב ומוהל מומחה, מקלויזנבורג וניו-יורק, מתלמידי רבי שאול בראך והרה"ק רבי יואליש מסאטמר.

כריכה פשוטה בלויה ומנותקת, מצב בינוני.