English

פריט 32:

לב שומע, מאת רבי חיים הכהן מטריפולי. דפוס ישראל קושטא וחברו, ליוורנו, תרמ"ה [1885].

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לב שומע, מאת רבי חיים הכהן מטריפולי. דפוס ישראל קושטא וחברו, ליוורנו, תרמ"ה [1885].


ה, סד , ה דף, 30ס"מ. עם הקדשה בכתב יד המחבר ועם חותמו, בדף הפורזץ.

רבי חיים ב"ר שלמה הכהן (נפטר בשנת תרס"ה 1905) – נולד בג'רבה שבתוניס, והיה תלמידו של רבי שאול הכהן ורבי אברהם הכהן. עבר לטריפולי שם כיהן כדיין וכאב"ד. הוציא לאור בחייו תשעה עשר ספרים בענייני הלכה, ביאור על הגדה של פסח, ביאור על ההושענות, ועוד.

כריכת קרטון, כתמים, פגמים קלים בשולי העמודים, מעט נזקי עש, מצב בינוני-טוב.