English

פריט 35:

[2] ספרים בכרך אחד: שו"ת כנסת ישראל, א, מאת רבי ישראל ב"ר יוסף ששון וספר...

מחיר פתיחה: $60

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[2] ספרים בכרך אחד: שו"ת כנסת ישראל, א, מאת רבי ישראל ב"ר יוסף ששון וספר ישועת ישראל, א, מאת בנו רבי ישועה ששון (ליוורנו, תרט"ז). מהדורה יחידה. לא יצאו לאור חלקים נוספים.

* ספר כנסת ישראל, א, שאלות ותשובות על ארבעה טורים, מאת רבי ישראל ב"ר יוסף ששון. דפוס שלמה בילפורטי וחברו, ליוורנו, תרט"ז [1856]. מהדורה יחידה. הקדשת המוציא לאור.

כרוך עם:

* ספר ישועת ישראל, א, דרשות, מאת רבי ישועה ב"ר ישראל ששון. דפוס אליהו בן אמוגז וחבריו, ליוורנו, תרט"ז [1856]. מהדורה יחידה.

[1], ה, לא; [1], לה דף, 30 ס"מ. עם הסכמות רבני ירושלים וליוורנו, הקדמת רבי ישועה בן המחבר, והקדמת נכד המחבר, רבי אברהם ששון. רישום בעלות בדף השער בכתב יד ספרדי.

רבי ישראל ב"ר יוסף ששון – אב"ד ורב העיר ארם צובא, מחבר ספר "כנסת ישראל".

רבי ישועה ב"ר ישראל ששון – תלמיד אביו וממלא מקומו כאב"ד ורב העיר ארם צובא, מחבר ספר "ישועת ישראל". לאחר פטירתו עלה בנו רבי אברהם עלה לארץ ישראל עם כתבי היד של אבותיו, וביקש להוציאם לאור. כפי שמופיע בהקדמתו ובהסכמת רבני ירושלים, נסע רבי אברהם לצפון אפריקה ולאירופה על מנת לאסוף תרומות להדפסת הספרים, אך בהגיעו לתילמיסאן שבאלג'יר הוא הותקף בידי שודדים שהיכו אותו קשות וגזלו את כל רכושו. למרות פציעתו הקשה, הצליח רבי אברהם להציל שניים מכתבי אבותיו ולהביאם לדפוס בעזרתו של הגביר יצחק אלטראס מהעיר מרסי.

ללא כריכה, כתמים, חורי עש, קרעים קצרים בשולי דפים בודדים. מצב בינוני.