English

פריט 41:

פני יוסף, מאת רבי ישעיה יוסף פונטרימולי. אזמיר, תר"ם [1880]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פני יוסף, מאת רבי ישעיה יוסף פונטרימולי. אזמיר, תר"ם [1880]. מהדורה ראשונה.

ספר פני יוסף, דרשות על התורה ועל ההפטרות, מאת רבי ישעיה יוסף פונטרימולי. דפוס השותפים אברהם פונטרימולי ויעקב פולי, אזמיר, תר"ם [1880].

[1], ריח דף. 32 ס"מ. בדף השער חתימת בעלים "הצעיר יוסף ישורון ס"ט".

כריכת חצי עור פגומה ומנותקת חלקית, חורי עש, דף אחרון מנותקת חלקית, מצב בינוני.