English

פריט 42:

[2] ספרים שיצאו לאור יחד: יפה ענף, מערכות ודרושים, מאת רבי נסים פלומבו, וענף עץ,...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר: $200 - $300

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[2] ספרים שיצאו לאור יחד: יפה ענף, מערכות ודרושים, מאת רבי נסים פלומבו, וענף עץ, על הלכות טרפות, מאת רבי שלמה עוזיאל. דפוס בן ציון רודיטי, אזמיר, תרל"ז (1877). מהדורה ראשונה.


[2], צה, כח; [1], כז דף, 31 ס"מ. דף שער נוסף לספר ענף עץ.

כריכה פשוטה, כתמים, פגמים קלים בדף השער, מצב טוב.