English

פריט 46:

בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין...

מחיר פתיחה: $70

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין והרה"ק מטשערנאביל. זיטאמיר, תרל"ד 1874.


ספר בירת מגדל עוז, מוסר השכל, דינים והנהגות נפלאות בנגלה ובנסתר – חלק שלישי מסידורו הקדוש של הגאון רבי יעקב עמדין – עמודי שמים. דפוס יצחק משה באקשט, זיטאמיר, תרל"ד 1874.

קפ דף, 20 ס"מ. עם חתימת בעלים בדף הפורזץ. דפים קפא-קפב חסרים.

סידור רבי יעקב עמדין ז"ל, התקבל בחביבות רבה בקרב גדולי החסידות, ואף נדפס בקוריץ וברדיטשוב ביוזמת והסכמת צדיקי הדור. בראש החלק השלישי שלפנינו מפארות הסכמת הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין – אשר נדפסו ממנו אך חמשה הסכמות, וזו, מיום ד' בטבת תקצ"ה, היא המוקדמת ביותר מהן. כן נדפסה הסכמתו החשובה של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. הרה"ק תפארת ישראל מרוז'ין כתב: "על אדני פז יסודתו ומחצבתו להורות דרך הישר בשכל צח בענין התפילה". ברבות מהשושלות החסידיות, לא ירד הסידור מעל השולחן ורועי ישראל שפכו שיחם ותפילתם בסידור זה, בייחוד בעתות רצון מיוחדות, בליל הסדר, ביום הכיפורים ובזמנים מקודשים ונשגבים.

כריכת עור עם פגימה קלה, חורי עש, כתמים, ללא [2] דפים אחרונים, מצב בינוני-טוב.