English

פריט 58:

הקדמה ודרך לעץ החיים, לרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם הוספות מהרצ"א השלם. [גרמניה, תש"ח...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הקדמה ודרך לעץ החיים, לרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם הוספות מהרצ"א השלם. [גרמניה, תש"ח לערך].


ספר הקדמה ודרך לעץ החיים, סור מרע ועשה טוב, מאת הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם הוספות מהרצ"א השלם, מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב. דפוס כתר, [גרמניה, תש"ח 1948 לערך]. דפוס צילום של מהדורת פעסט תש"ב.

פ דף, 12 עמו', 21 ס"מ. 12 העמודים בסוף הספר כוללים לוח טעויות ותיקון שהודפס בירושלים.

כריכה פשוטה, כתמים, מצב טוב.