English

פריט 62:

מספרי שארית הפליטה: עדת צדיקים, סיפורי נפלאות הבעש"ט הקדוש. עם סיפורים מתלמידיו, ותלמידי תלמידיו ומהרמ"א....

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מספרי שארית הפליטה: עדת צדיקים, סיפורי נפלאות הבעש"ט הקדוש. עם סיפורים מתלמידיו, ותלמידי תלמידיו ומהרמ"א. הוצאת אברהם שלום עפשטיין, ציילסהיים פרנקפורט אמיין, תש"ח [1948].


64 עמו', 20 ס"מ. דפוס צילום.

כריכת מעטפת בלויה ללא כיתוב, קפלים, חורי עש, כתמים, מצב בינוני-טוב.