English

פריט 67:

ערבי נחל על התורה, ב, מאת רבי דוד שלמה [אייבשיץ]. הדפסת צילום במחנה העקורים פרנוואלד...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ערבי נחל על התורה, ב, מאת רבי דוד שלמה [אייבשיץ]. הדפסת צילום במחנה העקורים פרנוואלד שבבאווריה, [תש"ח 1948 לערך].


ספר ערבי נחל על התורה, ב, מאת הגאון רבי דוד שלמה אייבשיץ, בעל ה"לבושי שרד". מהדורת צילום בהוצאת ייוסף הכהן לאסק וישראל שמואל ברוין, מחנה שארית הפליטה פרנולד, [תש"ח 1948 לערך].

קלח דף, 20 ס"מ. דפוס צלום לפי הוצאת יוזעפאף, תרמ"ו. חתימת בעלים בפנים הכריכה האחורית.

מחנה פרנוואלד, הוקם ביוני 1945, בשטח ששימש קודם לכן כמחנה כפייה, על ידי הממשל של אזור הכיבוש האמריקאי של גרמניה לצורך שיכון פליטים, ובהמשך יועד, ע"פ החלטת נשיא ארה"ב, לשיכונם של פליטים יהודים בלבד. משנת 1946 התגוררו במחנה למעלה מ4000 עקורים יהודים, והוא היה למחנה העקורים השלישי בגודלו באזור האמריקאי בגרמניה. מחנה זה היה מחנה העקורים האחרון בגרמניה והוא נסגר בשנת 1957.

כריכה פשוטה, מצב טוב.