English

פריט 69:

מספרי שארית הפליטה: לקוטי מוהר"ן, מאת הרה"ק רבי נחמן מברסלב. דפוס צילום של מהדורת אפטא,...

מחיר פתיחה: $70

הערכת מחיר: $150 - $250

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מספרי שארית הפליטה: לקוטי מוהר"ן, מאת הרה"ק רבי נחמן מברסלב. דפוס צילום של מהדורת אפטא, תרצ"ח. רגנסבורג, תש"ז [1947].


[6], קכו, [1]; [1], מה, [1] דף, 25 ס"מ. עם קדם שער מקוצר, ועם שער נוסף ללקוטי מוהר"ן תנינא. בדף הפורזץ חתימת בעלים "בנימים שרגא פינטעך".

כריכה מפורקת חלקית, [3] דפים ראשונים מנותקים, מעט כתמים, מצב בינוני-טוב.