English

פריט 70:

ירושת פליטה, קובץ תשובות מגדולי הונגריה שרובם נהרגו עקה"ש בשעת הגזרה תש"ד הי"ד. דפוס האחים...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ירושת פליטה, קובץ תשובות מגדולי הונגריה שרובם נהרגו עקה"ש בשעת הגזרה תש"ד הי"ד. דפוס האחים געווירץ, בודפשט, תש"ו (1946). מהדורה ראשונה.

[4], 104, [4] עמו', 29 ס"מ. הספר ירד לדפוס לפני החורבן והושלם לאחר המלחמה, בסופו הובאו שמות רבני ארץ הונגריה הקדושים שמתו על קדושת השם בשנת תש"ד.

ללא כריכה, שדרה פגומה, כתמים, מצב בינוני.