English

פריט 72:

שו"ת חתם סופר, חלק יורה דעה. הוצאת יוסף שלזינגר, פרסבורג, תר"ך [1860]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת חתם סופר, חלק יורה דעה. הוצאת יוסף שלזינגר, פרסבורג, תר"ך [1860]. מהדורה שניה.


[1], מח; כב דף, 38 ס"מ.

כריכה פשוטה ומנותקת, כתמים, פגם והדבקה בשולי דף האחרון, מצב בינוני