English

פריט 76:

חתם סופר, שו"ת מאת הגאון רבי משה סופר, חלק חושן משפט וחלק אבן העזר בכרך...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר: $100 - $200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חתם סופר, שו"ת מאת הגאון רבי משה סופר, חלק חושן משפט וחלק אבן העזר בכרך אחד. וינה 1891-1897.


* חתם סופר [ה], חושן המשפט, תשובות שאלות מאת הגאון רבי משה סופר. הוצאת יוסף שלזינגר, וינה, 1897.
[1], פב דף, 37 ס"מ.

* חתם סופר [ג-ד], אבן העזר, א-ב, תשובות שאלות מאת הגאון רבי משה סופר. הוצאת יוסף שלזינגר, וינה, תרנ"ו 1896 ותרנ"א [1891].
[1], צד, [4]; מו [צ"ל פו] דף, 37 ס"מ. דף שער לכל חלק. חתימת בעלים רבי אליעזר ליימזידער – שו"ב ומוהל מומחה, מקלויזנבורג וניו-יורק, מתלמידי רבי שאול בראך והרה"ק רבי יואליש מסאטמר.

כריכה פשוטה, קרעים קצרים בשולי מספר דפים, קפלים בפינות חלק מהדפים, כתמים, פגמים קטנים ובלאי בהיקף שני דפים אחרונים, אחד הדפים מנותק, מצב בינוני-טוב.