English

פריט 82:

אמרות טהורות, לרבינו מנחם עזריה מפאנו, מאהלוב, תק"ע [1810].

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אמרות טהורות, לרבינו מנחם עזריה מפאנו, מאהלוב, תק"ע [1810].

אמרות טהורות, חמישה מאמרים מן הספר 'עשרה מאמרות' לרבינו מנחם עזריה מפאנו, "עם פירוש ובאור רחב ונכון יד יהודה" לרבי יהודה לייב ב"ר ממגנצא.  (דפוס צבי זאב בן דוד [רבין שטיין]), מאהלוב, תק"ע [1810]. לספר צורפה הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

[2], קמב, צו, [2] דף, 20 ס"מ. רוב הספר הודפס על נייר כחלחל. [2] דפים חסרים והושלמו בצילום. רישמוי בעלות בדף השער.

רבינו מנחם עזריה מפאנו (ש"ח-ש"ף, 1548-1620)
 מגדולי המקובלים בכל הדורות, חיבר ספרים רבים בנגלה ובנסתר (אולי הידוע שבהם הוא שו"ת הרמ"ע מפאנו). נולד בבולוניה ונדד רבות בין ערי איטליה, בימיו אף סבל מגירוש ע"י הכנסייה. ביושבו בפירארא נתדבק בתורת הרמ"ק אותו החשיב לרבו המובהק הגם שמעולם לא נפגש עמו. לאחר הסתלקות הרמ"ק, רכש רבי מנחם עזריה את כתביו מאלמנתו בדמים מרובים. מרן הבית יוסף אף הטיל עליו את מלאכת הפיקוח על הדפסת ספרו 'כסף משנה' על הרמב"ם.

כריכה מחודשת, [2] דפים חסרים הושלמו בצילום, מעט נקבי עש בשולי הדפים, כתמים, עבודות שיקום בשולי הדפים הראשונים,   מצב כללי: טוב מאוד.
………………………………………..
דברו אתנו ב
וואצאפ