English

פריט 88:

ספר אוהב ישראל על התורה, מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. דפוס האחים שלמה...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אוהב ישראל על התורה, מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. דפוס האחים שלמה וברוך זעצר ושותפם יחזקאל רענר, יוזעפאף, תרל"ד 1874.


כד, לד, יב, יד, כ דף, 22 ס"מ.

ללא כריכה, כתמים, חורי עש, דף שער מנותק ופגום בהקיפו, פגמים וקרע בפינות דף אחרון, פגם בשדרה, מצב בינוני.