English

פריט 9:

מבוא שערים לרבינו חיים ויטאל. ירושלים, תרס"ד [1904]. – הגהות - שער מוזהב.

מחיר פתיחה: $60

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מבוא שערים לרבינו חיים ויטאל. ירושלים, תרס"ד [1904]. – הגהות – שער מוזהב.


ספר מבוא שערים למהרח"ו, עם הגהות וביאורים מאת רבי מנחם מענכין היילפרין. דפוס יצחק נחום לעווי ושותפיו, ירושלים, תרס"ד [1904].

[1], עו, [1] דף. 36 ס"מ. בדף השער חותמת "מוגה" וחותמת בעלים "A. Sotzky" משיקאגו.

כריכה קדמית מפורקת חלקית, כריכה אחורית חסרה, כתמים, מעט נזקי עש, קרעים והדבקות בדף השער ובדפים אחרונים, מצב בינוני.