English

פריט 90:

כתר שם טוב, מהבעש"ט הקדוש, בעריכת רבי אהרן ב"ר צבי הירש כהן מק"ק אפטא [לבוב?...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתר שם טוב, מהבעש"ט הקדוש, בעריכת רבי אהרן ב"ר צבי הירש כהן מק"ק אפטא [לבוב? תר"ל?].


לו דף, 19 ס"מ. אולי דפוס צילום.

כריכה רכה, קפלים בפינות דפים אחרונים, מעט כתמים, מצב טוב.