English

פריט 93:

ספר שבחי הר"ן, עם שיחות הר"נ מאת רבי נחמן מברסלב, ועם סדר נסיעתו לארץ הקדושה...

מחיר פתיחה: $70

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שבחי הר"ן, עם שיחות הר"נ מאת רבי נחמן מברסלב, ועם סדר נסיעתו לארץ הקדושה [מאת תלמידו רבי נתן]. כרוך עם משיבת נפש והתיקון הכללי [פולין[?], שנות העשרים].


ספר שבחי הר"נ, עם שיחות הר"נ וסדר נסיעתו לארץ הקדושה. ובסופו ספר משיבת נפש מרבי נחמן מברסלב, עם התיקון הכללי.

176; 274-177 עמו', 14 ס"מ. דף שער נוסף לספר משיבת נפש. בדף השער הראשון אין פרטי דפוס, ונראה שלפנינו דפוס צילום של מהדורת למברג 1909. ספר משיבת נפש שלפנינו הוא דפוס צילום של מהדורת יהושע צבי וולף והאחים עבנער, למברג תרע"ב [1912], בתוספת מספור עמודים.

כריכה רכה בלויה, כתמים, מצב בינוני-טוב.