English

תפארת - 47, מכירת עודפים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 46:
בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין...
בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין... בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין והרה"ק מטשערנאביל. זיטאמיר, תרל"ד 1874.

מחיר פתיחה:

70

פריט 47:
סדור תפלה יפה, כולל כל התפלות והבקשות, עם ספר תהלים. הוצאת שמחה פריינד, פשמישל, תרפ"ה...
סדור תפלה יפה, כולל כל התפלות והבקשות, עם ספר תהלים. הוצאת שמחה פריינד, פשמישל, תרפ"ה... סדור תפלה יפה, כולל כל התפלות והבקשות, עם ספר תהלים. הוצאת שמחה פריינד, פשמישל, תרפ"ה [1925]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

60

פריט 48:
[6] כרכים, מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, מבואר ומתורגם אשכנזית. מיץ, תקע"ז [1817].
[6] כרכים, מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, מבואר ומתורגם אשכנזית. מיץ, תקע"ז [1817]. [6] כרכים, מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, מבואר ומתורגם אשכנזית. מיץ, תקע"ז [1817].

מחיר פתיחה:

200

פריט 48:
[6] כרכים, מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, מבואר ומתורגם אשכנזית. מיץ, תקע"ז [1817].
[6] כרכים, מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, מבואר ומתורגם אשכנזית. מיץ, תקע"ז [1817]. [6] כרכים, מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, מבואר ומתורגם אשכנזית. מיץ, תקע"ז [1817].

מחיר פתיחה:

200

פריט 49:
ספר קרובות הוא מחזור, ליום ראשון של ראש השנה לבני אשכנז והנוהגים כמנהגם, מדויק ומבואר...
ספר קרובות הוא מחזור, ליום ראשון של ראש השנה לבני אשכנז והנוהגים כמנהגם, מדויק ומבואר... ספר קרובות הוא מחזור, ליום ראשון של ראש השנה לבני אשכנז והנוהגים כמנהגם, מדויק ומבואר ומתורגם אשכנזית [באותיות עבריות], בעריכת וואלף היידנהיים. דפוס הידנהיים, רדלהיים, תקצ"ב [1832].

מחיר פתיחה:

50

פריט 50:
מחזור ליום כפור, כמנהג ק"ק ספרדים, עם תפילות מכתבי גדולי המקובלים. ליוורנו, תרי"ג [1853], ומצורף...
מחזור ליום כפור, כמנהג ק"ק ספרדים, עם תפילות מכתבי גדולי המקובלים. ליוורנו, תרי"ג [1853], ומצורף... מחזור ליום כפור, כמנהג ק"ק ספרדים, עם תפילות מכתבי גדולי המקובלים. ליוורנו, תרי"ג [1853], ומצורף לו דף נדיר עם ה'פיוט לעשרת הדברות'. טנג'ר, תשט"ו [1955].

מחיר פתיחה:

50

פריט 50:
מחזור ליום כפור, כמנהג ק"ק ספרדים, עם תפילות מכתבי גדולי המקובלים. ליוורנו, תרי"ג [1853], ומצורף...
מחזור ליום כפור, כמנהג ק"ק ספרדים, עם תפילות מכתבי גדולי המקובלים. ליוורנו, תרי"ג [1853], ומצורף... מחזור ליום כפור, כמנהג ק"ק ספרדים, עם תפילות מכתבי גדולי המקובלים. ליוורנו, תרי"ג [1853], ומצורף לו דף נדיר עם ה'פיוט לעשרת הדברות'. טנג'ר, תשט"ו [1955].

מחיר פתיחה:

50

פריט 51:
תפלת החדש, כמנהג הספרדים, עם כוונות מהרב חיד"א ופירוש מלוקט מגאונים קדמונים. וינה, תרכ"ה 1865....
תפלת החדש, כמנהג הספרדים, עם כוונות מהרב חיד"א ופירוש מלוקט מגאונים קדמונים. וינה, תרכ"ה 1865.... תפלת החדש, כמנהג הספרדים, עם כוונות מהרב חיד"א ופירוש מלוקט מגאונים קדמונים. וינה, תרכ"ה 1865. עותק חסר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 51:
תפלת החדש, כמנהג הספרדים, עם כוונות מהרב חיד"א ופירוש מלוקט מגאונים קדמונים. וינה, תרכ"ה 1865....
תפלת החדש, כמנהג הספרדים, עם כוונות מהרב חיד"א ופירוש מלוקט מגאונים קדמונים. וינה, תרכ"ה 1865.... תפלת החדש, כמנהג הספרדים, עם כוונות מהרב חיד"א ופירוש מלוקט מגאונים קדמונים. וינה, תרכ"ה 1865. עותק חסר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 52:
מחזור לראש השנה כמנהג פולין, עם תרגום ענגליש. וינה, תר"נ 1890.
מחזור לראש השנה כמנהג פולין, עם תרגום ענגליש. וינה, תר"נ 1890. מחזור לראש השנה כמנהג פולין, עם תרגום ענגליש. וינה, תר"נ 1890.

מחיר פתיחה:

80

פריט 53:
סידור שערי תפלה. עם תרגום אנגלית ועם לוחות איורים צבעוניים. וינה, 1930. נדיר.
סידור שערי תפלה. עם תרגום אנגלית ועם לוחות איורים צבעוניים. וינה, 1930. נדיר. סידור שערי תפלה. עם תרגום אנגלית ועם לוחות איורים צבעוניים. וינה, 1930. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 54:
מחזור לפסח, כמנהג בוהמיה, מורביה, הונגריה ופולין, עם תרגום גרמנית-יהודית. פראג, תקצ"ו [1836].
מחזור לפסח, כמנהג בוהמיה, מורביה, הונגריה ופולין, עם תרגום גרמנית-יהודית. פראג, תקצ"ו [1836]. מחזור לפסח, כמנהג בוהמיה, מורביה, הונגריה ופולין, עם תרגום גרמנית-יהודית. פראג, תקצ"ו [1836].

מחיר פתיחה:

70

פריט 55:
בירת מגדל עוז, מאת רבי יעקב עמדן. ורשה, תרמ"ז [1887].
בירת מגדל עוז, מאת רבי יעקב עמדן. ורשה, תרמ"ז [1887]. בירת מגדל עוז, מאת רבי יעקב עמדן. ורשה, תרמ"ז [1887].

מחיר פתיחה:

50

פריט 56:
סדר תפלה ישרה וכתר נהורא השלם, מהדורה חדשה עם תוספות. דפוס מאיר ליב בירש, סאטמאר,...
סדר תפלה ישרה וכתר נהורא השלם, מהדורה חדשה עם תוספות. דפוס מאיר ליב בירש, סאטמאר,... סדר תפלה ישרה וכתר נהורא השלם, מהדורה חדשה עם תוספות. דפוס מאיר ליב בירש, סאטמאר, תש"ב [1942]. יצא לאור בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. נדיר.

מחיר פתיחה:

60

פריט 57:
מספרי שארית הפליטה: מחזור ראש השנה ויום הכפורים, מנהג ספרד. הוצאת 'משרד דתי' ע"י ה'זדזוינט',...
מספרי שארית הפליטה: מחזור ראש השנה ויום הכפורים, מנהג ספרד. הוצאת 'משרד דתי' ע"י ה'זדזוינט',... מספרי שארית הפליטה: מחזור ראש השנה ויום הכפורים, מנהג ספרד. הוצאת 'משרד דתי' ע"י ה'זדזוינט', מינכן, תש"ט 1949.

מחיר פתיחה:

50

פריט 58:
הקדמה ודרך לעץ החיים, לרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם הוספות מהרצ"א השלם. [גרמניה, תש"ח...
הקדמה ודרך לעץ החיים, לרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם הוספות מהרצ"א השלם. [גרמניה, תש"ח... הקדמה ודרך לעץ החיים, לרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם הוספות מהרצ"א השלם. [גרמניה, תש"ח לערך].

מחיר פתיחה:

100

פריט 59:
מספרי שארית הפליטה: הקדמת ספה"ק אמרי יוסף, מאת הרה"ק יצחק אייזיק מספינקא. הוצאת התאחדות חסידי...
מספרי שארית הפליטה: הקדמת ספה"ק אמרי יוסף, מאת הרה"ק יצחק אייזיק מספינקא. הוצאת התאחדות חסידי... מספרי שארית הפליטה: הקדמת ספה"ק אמרי יוסף, מאת הרה"ק יצחק אייזיק מספינקא. הוצאת התאחדות חסידי ספינקא בגרמניה אזור אמריקא. עם הקדשת הרה"ק מספינקא-ירושלים רבי יוסף מאיר כהנא.

מחיר פתיחה:

70

פריט 60:
מספרי שארית הפליטה: קונטרס כתבי קודש, מכתבי קודש מרבותינו הק' מסלונים, חוברת א. הוצאת חסידי...
מספרי שארית הפליטה: קונטרס כתבי קודש, מכתבי קודש מרבותינו הק' מסלונים, חוברת א. הוצאת חסידי... מספרי שארית הפליטה: קונטרס כתבי קודש, מכתבי קודש מרבותינו הק' מסלונים, חוברת א. הוצאת חסידי סלונים, דפוס סענדר דייטש, ווינדסהיים גרמניה, תש"ח [1948]. נדיר.

מחיר פתיחה:

70

פריט 61:
שנות חיים, א, ביאורים בדין שבועת העדים, מאת רבי חיים מיליקובסקי מסלונים, שנגהי סין, תש"ד...
שנות חיים, א, ביאורים בדין שבועת העדים, מאת רבי חיים מיליקובסקי מסלונים, שנגהי סין, תש"ד... שנות חיים, א, ביאורים בדין שבועת העדים, מאת רבי חיים מיליקובסקי מסלונים, שנגהי סין, תש"ד [1944].

מחיר פתיחה:

50

פריט 62:
מספרי שארית הפליטה: עדת צדיקים, סיפורי נפלאות הבעש"ט הקדוש. עם סיפורים מתלמידיו, ותלמידי תלמידיו ומהרמ"א....
מספרי שארית הפליטה: עדת צדיקים, סיפורי נפלאות הבעש"ט הקדוש. עם סיפורים מתלמידיו, ותלמידי תלמידיו ומהרמ"א.... מספרי שארית הפליטה: עדת צדיקים, סיפורי נפלאות הבעש"ט הקדוש. עם סיפורים מתלמידיו, ותלמידי תלמידיו ומהרמ"א. הוצאת אברהם שלום עפשטיין, ציילסהיים פרנקפורט אמיין, תש"ח [1948].

מחיר פתיחה:

50

פריט 63:
מספרי שארית הפליטה: ספר תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאי. לאנדסבערג,...
מספרי שארית הפליטה: ספר תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאי. לאנדסבערג,... מספרי שארית הפליטה: ספר תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאי. לאנדסבערג, גרמניה, תש"ט [1949].

מחיר פתיחה:

50

פריט 64:
מספרי שארית הפליטה: הספר הקדוש "נועם אלימלך" מאת האדמו"ר הרבי ר' אלימלך מליז'נסק, מספרי היסוד...
מספרי שארית הפליטה: הספר הקדוש "נועם אלימלך" מאת האדמו"ר הרבי ר' אלימלך מליז'נסק, מספרי היסוד... מספרי שארית הפליטה: הספר הקדוש "נועם אלימלך" מאת האדמו"ר הרבי ר' אלימלך מליז'נסק, מספרי היסוד של תורת החסידות. דפוס יפה, פערנואלד (גרמניה), [תש"ז 1947].

מחיר פתיחה:

70

פריט 65:
מדרש ריב"ש טוב, א-ב בכרך אחד, לקט מכל תורותיו ומאמריו של הבעש"ט, מאת רבי יהודה...
מדרש ריב"ש טוב, א-ב בכרך אחד, לקט מכל תורותיו ומאמריו של הבעש"ט, מאת רבי יהודה... מדרש ריב"ש טוב, א-ב בכרך אחד, לקט מכל תורותיו ומאמריו של הבעש"ט, מאת רבי יהודה ליב אבראהאם. דפוס צילום של המהדורה הראשונה. [מספרי שארית הפליטה? גרמניה?, תש"ז?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 66:
מספרי שארית הפליטה: שלשה ספרים נפתחים, זכרון זאת, זאת זכרון ודברי אמת, מאת מהרה"ק החוזה...
מספרי שארית הפליטה: שלשה ספרים נפתחים, זכרון זאת, זאת זכרון ודברי אמת, מאת מהרה"ק החוזה... מספרי שארית הפליטה: שלשה ספרים נפתחים, זכרון זאת, זאת זכרון ודברי אמת, מאת מהרה"ק החוזה מלובלין. דפוס יפה, פערנואלד (גרמניה), תש"ז [1947].

מחיר פתיחה:

50

פריט 67:
ערבי נחל על התורה, ב, מאת רבי דוד שלמה [אייבשיץ]. הדפסת צילום במחנה העקורים פרנוואלד...
ערבי נחל על התורה, ב, מאת רבי דוד שלמה [אייבשיץ]. הדפסת צילום במחנה העקורים פרנוואלד... ערבי נחל על התורה, ב, מאת רבי דוד שלמה [אייבשיץ]. הדפסת צילום במחנה העקורים פרנוואלד שבבאווריה, [תש"ח 1948 לערך].

מחיר פתיחה:

50

פריט 68:
כתר שם טוב, דברי קודשו של רבינו ישראל בעש"ט. דפוס צילום. [מינכן?, תש"ו?].
כתר שם טוב, דברי קודשו של רבינו ישראל בעש"ט. דפוס צילום. [מינכן?, תש"ו?]. כתר שם טוב, דברי קודשו של רבינו ישראל בעש"ט. דפוס צילום. [מינכן?, תש"ו?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 68:
כתר שם טוב, דברי קודשו של רבינו ישראל בעש"ט. דפוס צילום. [מינכן?, תש"ו?].
כתר שם טוב, דברי קודשו של רבינו ישראל בעש"ט. דפוס צילום. [מינכן?, תש"ו?]. כתר שם טוב, דברי קודשו של רבינו ישראל בעש"ט. דפוס צילום. [מינכן?, תש"ו?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 69:
מספרי שארית הפליטה: לקוטי מוהר"ן, מאת הרה"ק רבי נחמן מברסלב. דפוס צילום של מהדורת אפטא,...
מספרי שארית הפליטה: לקוטי מוהר"ן, מאת הרה"ק רבי נחמן מברסלב. דפוס צילום של מהדורת אפטא,... מספרי שארית הפליטה: לקוטי מוהר"ן, מאת הרה"ק רבי נחמן מברסלב. דפוס צילום של מהדורת אפטא, תרצ"ח. רגנסבורג, תש"ז [1947].

מחיר פתיחה:

70

פריט 70:
ירושת פליטה, קובץ תשובות מגדולי הונגריה שרובם נהרגו עקה"ש בשעת הגזרה תש"ד הי"ד. דפוס האחים...
ירושת פליטה, קובץ תשובות מגדולי הונגריה שרובם נהרגו עקה"ש בשעת הגזרה תש"ד הי"ד. דפוס האחים... ירושת פליטה, קובץ תשובות מגדולי הונגריה שרובם נהרגו עקה"ש בשעת הגזרה תש"ד הי"ד. דפוס האחים געווירץ, בודפשט, תש"ו (1946). מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 71:
חתם סופר, חידושים על סוגיות הש"ס. דפוס שמואל זנוויל הכהן פרייעד וחתנו, מונקאטש, תרס"ב 1901.
חתם סופר, חידושים על סוגיות הש"ס. דפוס שמואל זנוויל הכהן פרייעד וחתנו, מונקאטש, תרס"ב 1901. חתם סופר, חידושים על סוגיות הש"ס. דפוס שמואל זנוויל הכהן פרייעד וחתנו, מונקאטש, תרס"ב 1901.

מחיר פתיחה:

50

פריט 72:
שו"ת חתם סופר, חלק יורה דעה. הוצאת יוסף שלזינגר, פרסבורג, תר"ך [1860]. מהדורה שניה.
שו"ת חתם סופר, חלק יורה דעה. הוצאת יוסף שלזינגר, פרסבורג, תר"ך [1860]. מהדורה שניה. שו"ת חתם סופר, חלק יורה דעה. הוצאת יוסף שלזינגר, פרסבורג, תר"ך [1860]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 73:
חתם סופר, ב, על מסכת פסחים והלכות פסח, ופרק איזהו נשך. דפוס יצחק נחום לעווי,...
חתם סופר, ב, על מסכת פסחים והלכות פסח, ופרק איזהו נשך. דפוס יצחק נחום לעווי,... חתם סופר, ב, על מסכת פסחים והלכות פסח, ופרק איזהו נשך. דפוס יצחק נחום לעווי, ירושלים, תרנ"ד. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

70

פריט 74:
חתם סופר, אורח חיים, תשובות שאלות. דפוס פראנץ ושמיד, פרסבורג, תרט"ו 1855. מהדורה ראשונה.
חתם סופר, אורח חיים, תשובות שאלות. דפוס פראנץ ושמיד, פרסבורג, תרט"ו 1855. מהדורה ראשונה. חתם סופר, אורח חיים, תשובות שאלות. דפוס פראנץ ושמיד, פרסבורג, תרט"ו 1855. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 75:
ספר חתם סופר דרשות מרבינו משה סופר, א. דפוס השותפים שלמה שבתי פריעדמאנן וניסן משה...
ספר חתם סופר דרשות מרבינו משה סופר, א. דפוס השותפים שלמה שבתי פריעדמאנן וניסן משה... ספר חתם סופר דרשות מרבינו משה סופר, א. דפוס השותפים שלמה שבתי פריעדמאנן וניסן משה חיים וויינשטיין, קלוזש-קלויזענבורג, תרפ"ט [1929]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 76:
חתם סופר, שו"ת מאת הגאון רבי משה סופר, חלק חושן משפט וחלק אבן העזר בכרך...
חתם סופר, שו"ת מאת הגאון רבי משה סופר, חלק חושן משפט וחלק אבן העזר בכרך... חתם סופר, שו"ת מאת הגאון רבי משה סופר, חלק חושן משפט וחלק אבן העזר בכרך אחד. וינה 1891-1897.

מחיר פתיחה:

50

פריט 77:
חידושי חת"ם סופר, על מסכת כתובות, מהדורא תנינא ותליתאי. דפוס נתן מנחם איסטרייער, סאטמאר, תרס"ח...
חידושי חת"ם סופר, על מסכת כתובות, מהדורא תנינא ותליתאי. דפוס נתן מנחם איסטרייער, סאטמאר, תרס"ח... חידושי חת"ם סופר, על מסכת כתובות, מהדורא תנינא ותליתאי. דפוס נתן מנחם איסטרייער, סאטמאר, תרס"ח [1908]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 78:
שו"ת כתב סופר, [ד], חלק חושן משפט, מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר, עם קונטרס...
שו"ת כתב סופר, [ד], חלק חושן משפט, מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר, עם קונטרס... שו"ת כתב סופר, [ד], חלק חושן משפט, מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר, עם קונטרס סופר מהיר, מאת בנו, המו"ל, רבי יצחק ליב סופר. דפוס אהרן צבי זופניק, דראהאביטש, תרנ"ד 1894. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 79:
שו"ת מהר"ם שיק, [ג: אבן העזר וחושן משפט], מאת הגאון רבי משה שיק. דפוס A....
שו"ת מהר"ם שיק, [ג: אבן העזר וחושן משפט], מאת הגאון רבי משה שיק. דפוס A.... שו"ת מהר"ם שיק, [ג: אבן העזר וחושן משפט], מאת הגאון רבי משה שיק. דפוס A. WAJDOWICZ, למברג, תרמ"ד 1883. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 80:
מחנה חיים, א-ג, שו"ת מאת רבי חיים ב"ר מרדכי אפרים פישל סופר. פרסבורג, תרכ"ב 1862...
מחנה חיים, א-ג, שו"ת מאת רבי חיים ב"ר מרדכי אפרים פישל סופר. פרסבורג, תרכ"ב 1862... מחנה חיים, א-ג, שו"ת מאת רבי חיים ב"ר מרדכי אפרים פישל סופר. פרסבורג, תרכ"ב 1862 ומונקאטש, תרל"ח 1878. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 81:
קונטרס עשרות דפי זהר ממהדורת זיטומיר תרכ"ג, חלק ג', עם עשרות הגהות מעניינות
קונטרס עשרות דפי זהר ממהדורת זיטומיר תרכ"ג, חלק ג', עם עשרות הגהות מעניינות קונטרס עשרות דפי זהר ממהדורת זיטומיר תרכ"ג, חלק ג', עם עשרות הגהות מעניינות

מחיר פתיחה:

100

פריט 82:
אמרות טהורות, לרבינו מנחם עזריה מפאנו, מאהלוב, תק"ע [1810].
אמרות טהורות, לרבינו מנחם עזריה מפאנו, מאהלוב, תק"ע [1810]. אמרות טהורות, לרבינו מנחם עזריה מפאנו, מאהלוב, תק"ע [1810].

מחיר פתיחה:

150

פריט 83:
ספר דברי משה, מאת הרה"ק רבי משה שהם מדולינא, תלמיד מרן הבעש"ט – למברג תרמ"ז...
ספר דברי משה, מאת הרה"ק רבי משה שהם מדולינא, תלמיד מרן הבעש"ט – למברג תרמ"ז... ספר דברי משה, מאת הרה"ק רבי משה שהם מדולינא, תלמיד מרן הבעש"ט – למברג תרמ"ז – כרוך עם: ספר תאמי צביה – קניגסברג תרכ"א – מהדורה יחידה – העותק של רבני משפחת פאנעטה צאצאי אדמו"רי דעש: רבי יעקב אב"ד רעטיאג, בעל "שארית יעקב", ובנו רבי אברהם שמואל אב"ד קארלסבורג/

מחיר פתיחה:

150

פריט 84:
ספר מים קדושים, מאת רבי אברהם משה סג"ל. מזירוב, תק"נ [1790]. מהדורה ראשונה, נדיר.
ספר מים קדושים, מאת רבי אברהם משה סג"ל. מזירוב, תק"נ [1790]. מהדורה ראשונה, נדיר. ספר מים קדושים, מאת רבי אברהם משה סג"ל. מזירוב, תק"נ [1790]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 85:
נצח ישראל, מאת המהר"ל מפראג, עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב והמגיד מקאזניץ. נאווי...
נצח ישראל, מאת המהר"ל מפראג, עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב והמגיד מקאזניץ. נאווי... נצח ישראל, מאת המהר"ל מפראג, עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב והמגיד מקאזניץ. נאווי דוואהר, תקנ"ג [1793]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 86:
ב' ספרי יסוד בחסידות שנדפסו בלעמברג תרי"ח שער התפילה / מגלה עמוקות
ב' ספרי יסוד בחסידות שנדפסו בלעמברג תרי"ח שער התפילה / מגלה עמוקות ב' ספרי יסוד בחסידות שנדפסו בלעמברג תרי"ח:

מחיר פתיחה:

200

פריט 87:
אוהב ישראל, להרה"ק מאפטא. דפוס נתן שריפטגיססער, ורשה, תרמ"א [1881]. נדיר.
אוהב ישראל, להרה"ק מאפטא. דפוס נתן שריפטגיססער, ורשה, תרמ"א [1881]. נדיר. אוהב ישראל, להרה"ק מאפטא. דפוס נתן שריפטגיססער, ורשה, תרמ"א [1881]. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 88:
ספר אוהב ישראל על התורה, מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. דפוס האחים שלמה...
ספר אוהב ישראל על התורה, מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. דפוס האחים שלמה... ספר אוהב ישראל על התורה, מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. דפוס האחים שלמה וברוך זעצר ושותפם יחזקאל רענר, יוזעפאף, תרל"ד 1874.

מחיר פתיחה:

50

פריט 89:
עבודת ישראל, על התורה והמועדים ועל מסכת אבות בדרך החסידות, מאת הרה"ק המגיד רבי ישראל...
עבודת ישראל, על התורה והמועדים ועל מסכת אבות בדרך החסידות, מאת הרה"ק המגיד רבי ישראל... עבודת ישראל, על התורה והמועדים ועל מסכת אבות בדרך החסידות, מאת הרה"ק המגיד רבי ישראל מקאזניץ. דפוס עקיבא פרענקיל, ורשה, תרל"ח [1878].

מחיר פתיחה:

50

פריט 90:
כתר שם טוב, מהבעש"ט הקדוש, בעריכת רבי אהרן ב"ר צבי הירש כהן מק"ק אפטא [לבוב?...
כתר שם טוב, מהבעש"ט הקדוש, בעריכת רבי אהרן ב"ר צבי הירש כהן מק"ק אפטא [לבוב?... כתר שם טוב, מהבעש"ט הקדוש, בעריכת רבי אהרן ב"ר צבי הירש כהן מק"ק אפטא [לבוב? תר"ל?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 91:
צוואת הריב"ש. ורשה, תרע"ג [1913].
צוואת הריב"ש. ורשה, תרע"ג [1913]. צוואת הריב"ש. ורשה, תרע"ג [1913].

מחיר פתיחה:

70