English

פריט 10:

פולמוס כולל פולין ! טיוטת מכתבים אנונימיים, ירושלים תר"צ

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טיוטות מכתבים אנונימיים בקשר לפולמוס שהתעורר על האדמו"ר רבי אהרן מנחם מנדל מראדז'ימין נשיא כולל פולין בארץ הקודש – [ירושלים, שנות התר"צ]


בטיוטת המכתב שלפנינו מזהיר הכותב את אחד התורמים על כך שאחד מירושלים נסע לפולין על מנת לחרחר ריב בין אדמו"רי פולין ולהשמיץ את נשיא הכולל האדמו"ר מראדזימין.

בשולי המכתב מסופר על פעילות האדמו"ר עבור עניי ארץ הקודש: "מהראוי מאד לחזק את ידיו כי בחרוף נפשו עובד הוא להרמת קרן הכולל, ולעתים תכופות שולח הוא גם את נדבותיו סכומים עצומים לחלקם לכל עניי הכולל, וגם כשיחסר שמה כסף ילוה פעמים רבות… ".

בעמוד השני טיוטת קבלה על כספים שנשלחו מאת בנו של האדמו"ר מקאלביעל [?].

גליון גדול מקופל. 2 עמודים (3 עמודים כתובים). 29 ס"מ. מצב גרוע. קרעים גדולים עם פגיעה משמעותית בטקסט.