English

פריט 101:

ספר סגולה! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרכ"ז.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סגולה להצלחה ולעצירת מגפה! שו"ת הרי"מ להרה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה אחרי פטירתו. עותק מרשים. 

עם הקדמה מאת נכדו מרנא הרה"ק השפת אמת מגור. בסוף הספר הודפס גם חידושים על מסכתות הש"ס. רישום בעלות בכתב יד.
כולל דף ההשמטה הנדיר, משו"ת חלק אבן העזר, החסר במרבית העותקים.

הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר, ממשיך דרכו של החידושי הרי"מ מגור, הפציר בנכדו לימים הרה"ק בעל השפת אמת, כי ימהר להדפיס ספר שו"ת הרי"מ מזקנו, ובכך תיעצר המגיפה שהתחוללה בזמנם.

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור [תקנ"ט-תרכ"]תלמיד מובהק של המגיד מקוז'ניץ, הרבי רבי בונים מפרשיסחא ורבי מנחם מנדל 'השרף' מקאצק. מייסד חסידות גור. מגאוני ישראל הנודעים, אליו נהרו רבבות חסידים מכל רחבי פולין ומחוצה לה, דברי תורתו נלמדים ונהגים בדבקות דורות ע"ג דורות.

[1] קנז [1]  דף. כריכה מקורית מרשימה. נקבי עש. חותמות בעלות. מצב טוב. 

מידות: 33.5 CM