English

פריט 106:

ספר אוהב ישראל, בחתימת יד קודש כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר: $3,000 - $5,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר חסידות שניתן במתנה מכ"ק אדמו"ר מגור שליט"א שכתב בכתב ידו הקדשת המתנתו.

אוהב ישראל, מהדורת צילום מהמדורה הראשונה, זיטאמיר תרכ"ג. ירושלים, בערך תש"ן.

בדף הפורזאץ כתב בכתב ידו הנדיר 'ב"ה מתנה דרשה להב' היקר….. שי' להכנסו למצוות מאת ……

כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א מגדולי מנהיגי הדור, חבר נשיאות מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. נולד לאביו הרה"ק הלב שמחה. מצד אמו הרבנית הינו גם נכד צדיקי עליון הרה"ק מקאצק והרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין הידוע בכח פעולת ישועותיו והוא קרוי על שמו.
אחר פטירת דודו הרה"ק הפני מנחם, קיבל את עטרת הנהגת חצר גור הגדולה והמפוארת.
חולל את מהפכת שיטת הלימוד בחצה"ק, במעבר ממסירת שיעורים בעיון, ללימוד וגירסא בשיטת הבקיאות, חזרה ושינון רבות עד לידיעת הש"ס כולו.
בגין כך, נפוץ בחסידות המחזה של בחורים ואברכים רבים ההוגים בתורה בעל פה ותוך סיכום הלימוד בשקלא וטריא במסלול שזכה לכינוי 'מזומנים', על שם הזיכרון הבהיר והיכולת לדעת את הדפים בעל פה.
ידוע בהקפדתו על שמירת ההלכה בשלמות, והוא הוביל והנהיג בקרב בחורי גור, לימוד יומי במשנה ברורה 'שעה הלכה' לכל אחד ואחד.
נודע בישראל גם במלחמתו הבלתי מתפשרת בנזקי הטכנולוגיה והיה בין היוזמים והדוחפים לטלפונים הכשרים, לסינון אינטנרט ולהיתנזרות מקסימאלית ממנו.
בחגים ובמועדי השנה נוהרים רבבות לחצרו שבמרכז עיה"ק ירושלים ובימיו גדלה והתפתחה חצר הקודש גור למימדים אדירים.

מצב טוב מאוד כחדש. 

מידות: 24 CM